ხარისხის შემოწმება

Product testing

პროდუქტის ტესტირება

ეხება პროდუქციის ტესტირებას მანქანებისა და აღჭურვილობის მიერ, მას შემდეგ რაც ისინი წარმოიქმნება მომხმარებლის სტანდარტების დასაკმაყოფილებლად.

Ხარისხის კონტროლი

ეხება პროდუქტს მზა პროდუქტში, საბოლოო შემოწმების მიწოდებამდე შესაძლებელია კვალიფიციური პროდუქტების გაგზავნა.

Quality Control
Inspection Declaration

ინსპექტირების დეკლარაცია

ეხება პროდუქტის საბოლოო შემთხვევით შემოწმებას საბაჟოზე გაგზავნამდე და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ის აკმაყოფილებს საექსპორტო სტანდარტს, შესაძლებელია მისი გაშვება.