კლიენტის ობიექტი

Distributor

მაკიაჟის კვერცხი -დისტრიბუტორი

Agent

მაკიაჟის ფაფა --აგენტი

Wholesaler

მაკიაჟი კვერცხი და ფაფა --საბითუმო მოვაჭრე

Middleman

სილიკონის პუდრი -შუამავალი

Trader

არალატექსის სილამაზის კვერცხი —-მოვაჭრე

End customer

მაკიაჟის ფუნჯები ——Საბოლოო მომხმარებელი